KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 16/11/2019

Cập nhật: 21/11/2019

KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 16/11/2019

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 16/11/2019

Cập nhật: 15/11/2019

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 16/11/2019

DANH SACH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 16/11/2019 (THAY ĐỔI SO VỚI LỊCH DỰ KIẾN CŨ 17/11/2019)

Cập nhật: 15/11/2019

DANH SACH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 16/11/2019 (THAY ĐỔI SO VỚI LỊCH DỰ KIẾN CŨ 17/11/2019)

ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA THÁNG 11 (DỰ KIẾN NGÀY 17/11/2019)

Cập nhật: 04/11/2019

ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA THÁNG 11 (DỰ KIẾN NGÀY 17/11/2019)

Đăng kí dự thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào đợt 4 (17/11/2019)

Cập nhật: 04/11/2019

Đăng kí dự thi Khảo sát Tiếng Anh đầu vào đợt 4 (17/11/2019)

KẾT QUẢ ĐIỂM THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 20/10/2019

Cập nhật: 25/10/2019

KẾT QUẢ ĐIỂM THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NGÀY 20/10/2019

KẾT QUẢ THI KS TIẾNG TRUNG, TIẾNG HÀN ĐẦU RA NGÀY 29/09/2019

Cập nhật: 25/10/2019

KẾT QUẢ THI KS TIẾNG TRUNG, TIẾNG HÀN ĐẦU RA NGÀY 29/09/2019

KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 20/10/2019

Cập nhật: 25/10/2019

KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 20/10/2019

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 20/10/2019

Cập nhật: 19/10/2019

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 20/10/2019

DANH SÁCH PHONG THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO ĐỢT 3 - NGÀY 20/10/2019

Cập nhật: 18/10/2019

DANH SÁCH PHONG THI KS TIẾNG ANH ĐẦU VÀO ĐỢT 3 - NGÀY 20/10/2019

Thông báo tổ chức dạy và học trong ngày Khai giảng năm học 2019 - 2020

Cập nhật: 15/10/2019

Thông báo tổ chức dạy và học trong ngày Khai giảng năm học 2019 - 2020

ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020 (DỰ KIẾN NGÀY 20/10/2019)

Cập nhật: 09/10/2019

ĐĂNG KÍ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019-2020 (DỰ KIẾN NGÀY 20/10/2019)

Đăng kí thi khảo sát tiếng anh đầu vào đợt 3 (20/10/2019)

Cập nhật: 07/10/2019

Đăng kí thi khảo sát tiếng anh đầu vào đợt 3 (20/10/2019)

Kết quả thi Tiếng Anh đầu vào ngày 29/09/2019

Cập nhật: 02/10/2019

Kết quả thi Tiếng Anh đầu vào ngày 29/09/2019

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG tTRUNG, TIẾNG HÀN ĐẦU RA NGÀY 29/09/2019

Cập nhật: 27/09/2019

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG tTRUNG, TIẾNG HÀN ĐẦU RA NGÀY 29/09/2019

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VAO ĐỢT 2 NGÀY 29/09/2019

Cập nhật: 27/09/2019

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VAO ĐỢT 2 NGÀY 29/09/2019

Đăng kí dự thi khảo sát Tiếng Anh đầu vào ngày 29.09.2019 (bổ sung)

Cập nhật: 23/09/2019

Đăng kí dự thi khảo sát Tiếng Anh đầu vào ngày 29.09.2019 (bổ sung)

Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 2019 nhập học bổ sung đợt 1 ngày 29/09/2019

Cập nhật: 19/09/2019

Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 2019 nhập học bổ sung đợt 1 ngày 29/09/2019

Kết quả thi Khảo sát Tiếng Anh đầu ra ngày 15/09/2019

Cập nhật: 17/09/2019

Kết quả thi Khảo sát Tiếng Anh đầu ra ngày 15/09/2019

ĐĂNG KÍ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO ĐỢT 2 (29/09/2019)

Cập nhật: 16/09/2019

ĐĂNG KÍ DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU VÀO ĐỢT 2 (29/09/2019)