THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG ĐI HỌC – HỌC KỲ PHỤ 2018 – 2019

Cập nhật: 06/08/2019

Căn cứ thông báo số 583/TB-ĐHTĐHN ngày 29/5/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội về việc tổ chức học kỳ phụ năm học 2018 – 2019; Phòng Đào tạo thông báo tới những SV đăng ký học kỳ phụ năm học 2018 – 2019 một số nội dung như sau:

Lịch thi Học kỳ phụ 2018 - 2019 (đợt 2)

Cập nhật: 29/07/2019

Thông báo về lịch thi học kỳ phụ 2018 - 2019 (đợt 2)

Thời khóa biểu dự kiến khóa 2018

Cập nhật: 02/01/2019

...