DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 20/10/2019

DS PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH ĐẦU RA NGÀY 20/10/2019

Trung tâm Khảo thí và Ngoại ngữ - Tin học xin thông báo đến các bạn sinh viên danh sách phòng thi đợt khảo sát tiếng Anh đầu ra ngày 20/10/2019 như sau: 

Truy cập đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1d0MzZPHopze_j5g_tuwNHw9fctadRa0q

Ca thi 1 (8h00): Phòng thi 1 (Khóa 2017) tướng ứng phòng A1.103.

Ca thi 2 (10h00): Phòng thi 1 (Khóa 2016) tướng ứng phòng A1.103.

Danh sách phòng thi, địa điểm phòng thi xem tại đường link trong thông báo.

Lưu ý:

1. Sinh viên đến trước giờ thi ít nhất 15 phút; 

2. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để cán bộ coi thi kiểm tra trước khi vào phòng thi;

3. Sinh viên mang theo bút chì và tẩy để làm bài thi trắc nghiệm.

Các trường hợp đến muộn giờ thi hoặc không có giấy tờ tùy thân hợp lệ sẽ không được vào thi và mặc định 0 điểm ở đợt thi này.