Đăng kí thi khảo sát tiếng anh đầu vào đợt 3 (20/10/2019)

Trung tâm Khảo thí và Ngoại ngữ - Tin học  thông báo thời gian khảo sát Tiếng Anh chuẩn đầu vào như sau:

- Đối tượng: Sinh viên  chưa qua khảo sát chuẩn đầu vào tiếng Anh.

- Thời gian thi (dự kiến): 20/10/2019 (Chủ nhật)

- Thời gian đăng kí trên cổng thông tin: 07/10/2019 - 13/10/2019

- Thời gian nộp lệ phí thi: 14/10/2019 - 17/10/2019 (nộp trực tiếp tại tấng 3 nhà Hiệu bộ - TT. Khảo thí và NN - TH)

- Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1Xe9YzLy9_lNe3oYbSpncRfC2_PMyvrm1RR1bGLFGOi4/edit

- Thi bài thi trắc nghiệm tổ hợp 4 kỹ năng

Lưu ý:

1. Thí sinh sau khi đăng kí theo dõi cổng thông tin để biết lịch thi, phòng thi và số báo danh.

2. Các trường hợp thắc mắc về việc khảo sát tiếng Anh đầu ra, sinh viên liên hệ chuyên viên trung tâm Khảo thí và Ngoại ngữ - Tin học (Đ/c Nguyệt - SĐT: 0965 008 166)